národní plán doučování

praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy a doučující


novinky a aktuality

ukončení Národního plánu doučování

Doučování z NPO bylo k 31. 8. 2023 ukončeno. NPD byl časově omezený do roku 2023, měl pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

I nadále je možné využívat běžných nástrojů pro potřebné žáky, jako jsou například pedagogické intervence.

Připomínáme, že každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT vykázat do 31. 10. 2023 způsob využití finančních prostředků za poslední období, tj. leden–srpen 2023.
O přesném termínu šetření budou dotčené školy informovány datovou schránkou.

rozhovor: Když doučují studenti VŠ

Podívejte se na krátké video, kde Jakub Jelen, koordinátor iniciativy Fakulty doučují na Přírodovědecké fakultě UK tuto iniciativu představí. V navazujícím rozhovoru se pak na doučování společně podíváme očima doučující studentkydoučované žákyně.

tam, kde obtíže nestojí v cestě vizi

Podívejte se na reportáž ze ZŠ Cimburkova, která se nachází ve staré zástavbě pražského Žižkova. Školu navštěvuje asi 250 žáků – ve vysokém procentu ti se sociálním znevýhodněním a až čtvrtina jich je z Ukrajiny. Doučování navštěvuje téměř 70 % žáků.

rozhovor s asistentkou pedagoga:
„Doučování je zábavná a různorodá práce plná důvěry.“

Anděla Heřmánková působí jako asistentka pedagoga.
Jak podněcuje motivaci žáků k doučování? Jaké pomůcky využívá a proč klade důraz na pravidelnou komunikaci s učiteli žáků? Proč vnímá doučování jako zábavnou činnost a jaké další výhody přináší individuální doučování s dospělým žákovi? 


tam, kde obtíže nestojí v cestě vizi

❓ Doučují výhradně kmenoví učitelé? Jaké výhody či úskalí to přináší?
❓ Jak se mění vztah učitele a žáka při doučování?
❓ Jak budovat porozumění mezi školou a rodinou a stanovit zdravé hranice?

Podívejte se na reportáž ze ZŠ Cimburkova, která se nachází ve staré zástavbě pražského Žižkova. Školu navštěvuje asi 250 žáků – ve vysokém procentu ti se sociálním znevýhodněním a až čtvrtina jich je z Ukrajiny. Doučování navštěvuje téměř 70 % žáků.


doučování jako spolupráce a budování vztahů

❓ Jaké rozdíly a specifické možnosti doučování přináší?
❓ Jaká síť vztahů se díky doučování může vytvořit?
❓ Komu všemu doučování pomáha?

v naší 2dílné reportáži z Ostravy si s námi povídali:

 • v I. díle:
  • žáci, kteří se doučují v neziskové organizaci S.T.O.P.
  • jejich rodiče
  • dobrovolník doučování z této neziskovky Dominik Plíhal
 • ve II. díle:

dobrá praxe z Olomouce

❓ Jak to vypadá, když studenti vysokých škol doučují?
❓ Proč využít iniciativu Fakulty doučují?
❓ Jak vypadá spolupráce vysoké a základní školy?
❓ A jak jsou s doučováním spokojení samotní žáci?

Za skutečnými příběhy jsme se vypravili do Fakultní základní školy Komenium, která v rámci doučování spolupracuje s Univerzitou palackého v Olomouci.


Fakulty doučují

 • Fakulty doučují je společná iniciativa organizace Člověk v tísni, vysokých škol a NPI ČR.
 • Žákům ZŠ/SŠ pomáhají s učením studenti VŠ/VOŠ a doučování může probíhat individuálně, skupinově, online i osobně.
  V případě, kdy je to pro žáka efektivní, může být doučující přítomen i přímo ve vyučovácí hodině.
 • Poptávat můžete také studenty (či absolventy) VŠ pro doučování nově příchozích ukrajinských žáků.
 • Jak najít doučující pro žáky Vaší školy?
  • 1️⃣ Přihlaste se prostřednictvím jednoduchého formuláře.
  • 2️⃣ Jakmile si Vaši školu doučující vybere, bude Vás kontaktovat.
  • 3️⃣ Zvolte učitele, který bude za doučovaného žáka komunikovat s doučujícím.

 • Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

 • Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

 • Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Z šetření, které se zaměřovalo na zpětnou vazbu právě k podzimní podpoře doučování mj. vyplynulo, že oslovení ředitelé byli s nastavením podpory spokojeni a dařilo se jim plnit hlavní cíle.

 • Národní plán doučování probíhá do 31. srpna 2023.

Národní plán doučování krok po kroku


 • Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

 • Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2 NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

 • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.


Chci dostávat pravidelný newsletter s novinkami
a inspirací k projektu doučování: