Na tomto webu najdete aktualizované informace k doučování od ledna 2022.

národní plán doučování

praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy a doučující


Epidemiologické situaci navzdory: doučování na ZŠ Staré Město

 • doučování se zde snaží žákům zpříjemnit:

  • flexibilitou: žáci mohou na doučování docházet jak před výukou, tak po ní, a to i nárazově, kdykoli se jim to hodí

  • pestrostí a učebními pomůckami: jak ve třídách a speciálních učebnách, tak na chodbách i na schodištích,

 • snahy školy se setkávají s úspěchem
 • zájem o zapojení se do doučování projevili po prvních „zkušebních“ měsících i další zaměstnanci školy, konkrétně asistenti pedagoga.

 • Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

 • Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

 • Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Z aktuálního šetření, které se zaměřovalo na zpětnou vazbu právě k podzimní podpoře doučování mj. vyplynulo, že oslovení ředitelé byli s nastavením podpory spokojeni a dařilo se jim plnit hlavní cíle.

Národní plán doučování krok po kroku


 • Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

 • Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

 • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.


Chci dostávat pravidelný newsletter s novinkami
a inspirací k projektu doučování: