národní plán doučování

praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy a doučující


novinky a aktuality

dodatečný sběr údajů

S ohledem na nově získané informace bychom Vás chtěli požádat o doplnění údajů. 

Vztahuje se na všechny tři vlny doučování

 • leden–srpen 2022
 • září–prosinec 2022
 • leden–srpen 2023

Plně si uvědomujeme, že se blíží konec školního roku a že na sběr máte velmi málo času, avšak ani vzhledem k tomuto faktu není bohužel možnost termín prodloužit.

Údaje se vyplňují v IS NPO

Dotazníkové šetření je zpřístupněno od středy 12. 6. do středy 19. 6. 2024

Pro snadnější pochopení našich požadavků jsme připravili metodickou podporu ve formě online videa.

vyhodnocení NPD

Zapojilo se přes 4 000 ZŠ a průměrně se účastnila asi 1/3 žáků každé školy

Jaké výsledky přináší? Splnil NPD očekávání? Vyplynula nějaká ponaučení? Odkrývá zpráva další souvislosti a informace o stavu českého školství? Jaká se plánuje podpora škol v budoucnu? A kde jinde ji mohou školy také hledat?

Výsledky sběru dat hodnotíme s Martinou Štýbrovou, vedoucí oddělení rovného přístupu ke vzdělávání na MŠMT.

„když jdu na doučko, tak se těším do školy víc“

Podruhé se vydáváme na ZŠ Cimburkova na pražské Žižkově.
Poprvé nás zajímaly zkušenosti doučujících a nyní se podíváme za příběhy samotných žáků.

za doučováním v Ostravě: dítě není jenom žák v lavici

Pětičlenná rodina v jednopokojovém bytě na ubytovně, tři dcery, se svými sny, ambicemi a starostmi. Kde hledají motivaci udržet si dobré studijní výsledky? Jak jim v tom kromě rodiny pomáhá neziskovka S.T.O.P./Tutorie? A jak vypadá běžný den v této neziskovce?
Pojďte s námi na návštěvu do Ostravy, provede nás desetiletá Bára, která chce být kuchařkou.

role neziskových organizací v doučování žáků

Skončil Národní plán doučování, který měl pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Finanční podpora byla hojně využívána a poptávka po doučování zůstává nadále vysoká.
Jak v tomto mohou pomoci neziskové organizace? Jak vypadá doučování u nich?
U kulatého stolu si povídáme se zástupci čtyř z nich.

ukončení Národního plánu doučování

Doučování z NPO bylo k 31. 8. 2023 ukončeno. NPD byl časově omezený do roku 2023, měl pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

I nadále je možné využívat běžných nástrojů pro potřebné žáky, jako jsou například pedagogické intervence.

Připomínáme, že každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT vykázat do 31. 10. 2023 způsob využití finančních prostředků za poslední období, tj. leden–srpen 2023.
O přesném termínu šetření budou dotčené školy informovány datovou schránkou.


„když jdu na doučko, tak se těším do školy víc“

❓ Kdo jsou žáci, kteří chodí na doučování a co se jim na něm líbí?
❓ Jak se změnil jejich vztah k výuce a škole díky doučování?
❓ Jak vidí jejich proměnu samotné doučující?

Podruhé se vydáváme na ZŠ Cimburkova na pražském Žižkově, kterou z velké míry navštěvují žáci se sociálním znevýhodněním.
Poprvé nás zajímaly zkušenosti doučujících a nyní se podíváme za příběhy samotných žáků.

Zkušenosti doučujících (první reportáž)


za doučováním v Ostravě: dítě není jenom žák v lavici

Pětičlenná rodina v jednopokojovém bytě na ubytovně, tři dcery, se svými sny, ambicemi a starostmi.
Kde hledají motivaci udržet si dobré studijní výsledky? Jak jim v tom kromě rodiny pomáhá neziskovka S.T.O.P./Tutorie? A jak vypadá běžný den v této neziskovce?

Pojďte s námi na návštěvu do Ostravy, provede nás desetiletá Bára, která chce být kuchařkou.


tam, kde obtíže nestojí v cestě vizi

❓ Doučují výhradně kmenoví učitelé? Jaké výhody či úskalí to přináší?
❓ Jak se mění vztah učitele a žáka při doučování?
❓ Jak budovat porozumění mezi školou a rodinou a stanovit zdravé hranice?

Podívejte se na reportáž ze ZŠ Cimburkova, která se nachází ve staré zástavbě pražského Žižkova. Školu navštěvuje asi 250 žáků – ve vysokém procentu ti se sociálním znevýhodněním a až čtvrtina jich je z Ukrajiny. Doučování navštěvuje téměř 70 % žáků.

Zkušenosti žáků (druhá reportáž)


rozhovor s asistentkou pedagoga

Anděla Heřmánková působí jako asistentka pedagoga.

❓ Jak podněcuje motivaci žáků k doučování?
❓ Jaké pomůcky využívá a proč klade důraz na pravidelnou komunikaci s učiteli žáků?
❓ Proč vnímá doučování jako zábavnou činnost a jaké další výhody přináší individuální doučování s dospělým žákovi?


doučování jako spolupráce a budování vztahů

❓ Jaké rozdíly a specifické možnosti doučování přináší?
❓ Jaká síť vztahů se díky doučování může vytvořit?
❓ Komu všemu doučování pomáha?

v naší 2dílné reportáži z Ostravy si s námi povídali:

 • v I. díle:
  • žáci, kteří se doučují v neziskové organizaci S.T.O.P.
  • jejich rodiče
  • dobrovolník doučování z této neziskovky Dominik Plíhal
 • ve II. díle:

dobrá praxe z Olomouce

❓ Jak to vypadá, když studenti vysokých škol doučují?
❓ Proč využít iniciativu Fakulty doučují?
❓ Jak vypadá spolupráce vysoké a základní školy?
❓ A jak jsou s doučováním spokojení samotní žáci?

Za skutečnými příběhy jsme se vypravili do Fakultní základní školy Komenium, která v rámci doučování spolupracuje s Univerzitou palackého v Olomouci.


doučování: ZŠ Staré Město

ZŠ Staré Město je jednou z největších škol Zlínského kraje.
Učitelé zde nešetří nápady a sami jsou velmi učenliví a aktivní – mnohým se inspirovali v jiných školách.

Škola je plná 2D a 3D pomůcek, vzorců a postupů, které jsou důmyslně rozmístěné jak ve třídách, tak na chodbách, na všech schodištích i v jinak nepoužívaných koutech budovy.

Paní učitelka Jaroslava Kučová nás pozvala do jedné ze svých doučovacích hodin matematiky.


Fakulty doučují

 • Fakulty doučují je společná iniciativa organizace Člověk v tísni, vysokých škol a NPI ČR.
 • Žákům ZŠ/SŠ pomáhají s učením studenti VŠ/VOŠ a doučování může probíhat individuálně, skupinově, online i osobně.
  V případě, kdy je to pro žáka efektivní, může být doučující přítomen i přímo ve vyučovácí hodině.
 • Poptávat můžete také studenty (či absolventy) VŠ pro doučování nově příchozích ukrajinských žáků.
 • Jak najít doučující pro žáky Vaší školy?
  • 1️⃣ Přihlaste se prostřednictvím jednoduchého formuláře.
  • 2️⃣ Jakmile si Vaši školu doučující vybere, bude Vás kontaktovat.
  • 3️⃣ Zvolte učitele, který bude za doučovaného žáka komunikovat s doučujícím.

 • Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

 • Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

 • Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Z šetření, které se zaměřovalo na zpětnou vazbu právě k podzimní podpoře doučování mj. vyplynulo, že oslovení ředitelé byli s nastavením podpory spokojeni a dařilo se jim plnit hlavní cíle.

 • Národní plán doučování probíhá do 31. srpna 2023.

Národní plán doučování krok po kroku


 • Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

 • Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2 NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

 • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.


Chci dostávat pravidelný newsletter s novinkami
a inspirací k projektu doučování: