národní plán doučování

praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy a doučující


novinky a aktuality

rozhovor s asistentkou pedagoga:
„Doučování je zábavná a různorodá práce plná důvěry.“

Anděla Heřmánková působí jako asistentka pedagoga.
Jak podněcuje motivaci žáků k doučování? Jaké pomůcky využívá a proč klade důraz na pravidelnou komunikaci s učiteli žáků? Proč vnímá doučování jako zábavnou činnost a jaké další výhody přináší individuální doučování s dospělým žákovi? 

první čísla z doučování

Kolik žáků bylo doposud díky Národnímu plánu doučování podpořeno?

audioreportáž: Doučování jako spolupráce a budování vztahů

Ve 2dílné reportáži z Ostravy si s námi povídali žáci, kteří se doučují v neziskové organizaci, jejich rodičedobrovolník doučování z této neziskovky a dvě ředitelky – základní školy a neziskové organizace.


doučování jako spolupráce a budování vztahů

❓ Jaké rozdíly a specifické možnosti doučování přináší?
❓ Jaká síť vztahů se díky doučování může vytvořit?
❓ Komu všemu doučování pomáha?

v naší 2dílné reportáži z Ostravy si s námi povídali:

 • v I. díle:
  • žáci, kteří se doučují v neziskové organizaci S.T.O.P.
  • jejich rodiče
  • dobrovolník doučování z této neziskovky Dominik Plíhal
 • ve II. díle:

dobrá praxe z Olomouce

❓ Jak to vypadá, když studenti vysokých škol doučují?
❓ Proč využít iniciativu Fakulty doučují?
❓ Jak vypadá spolupráce vysoké a základní školy?
❓ A jak jsou s doučováním spokojení samotní žáci?

Za skutečnými příběhy jsme se vypravili do Fakultní základní školy Komenium, která v rámci doučování spolupracuje s Univerzitou palackého v Olomouci.


Fakulty doučují

 • Fakulty doučují je společná iniciativa organizace Člověk v tísni, vysokých škol a NPI ČR.
 • Žákům ZŠ/SŠ pomáhají s učením studenti VŠ/VOŠ a doučování může probíhat individuálně, skupinově, online i osobně.
  V případě, kdy je to pro žáka efektivní, může být doučující přítomen i přímo ve vyučovácí hodině.
 • Poptávat můžete také studenty (či absolventy) VŠ pro doučování nově příchozích ukrajinských žáků.
 • Jak najít doučující pro žáky Vaší školy?
  • 1️⃣ Přihlaste se prostřednictvím jednoduchého formuláře.
  • 2️⃣ Jakmile si Vaši školu doučující vybere, bude Vás kontaktovat.
  • 3️⃣ Zvolte učitele, který bude za doučovaného žáka komunikovat s doučujícím.

 • Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

 • Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

 • Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Z šetření, které se zaměřovalo na zpětnou vazbu právě k podzimní podpoře doučování mj. vyplynulo, že oslovení ředitelé byli s nastavením podpory spokojeni a dařilo se jim plnit hlavní cíle.

Národní plán doučování krok po kroku


 • Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

 • Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2 NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

 • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.


Chci dostávat pravidelný newsletter s novinkami
a inspirací k projektu doučování: