Důležitá informace pro školy:
Dodatečný sběr údajů o doučování z Národního plánu obnovy

Vážení,

s ohledem na nově získané informace bychom Vás chtěli požádat o doplnění údajů týkajících se doučování realizovaného v rámci Národního plánu obnovy

Tento dodatečný sběr dat se vztahuje na všechny tři vlny doučování

  • leden–srpen 2022
  • září–prosinec 2022
  • leden–srpen 2023

Rádi bychom zdůraznili, že se netýká žádného jiného doučování financovaného z dalších projektů.

Plně si uvědomujeme, že se blíží konec školního roku a že na sběr máte velmi málo času, avšak ani vzhledem k tomuto faktu není možnost termín prodloužit.

Pro vyplnění dotazníkového šetření budete potřebovat pracovat s třídními knihami za všechna tři období doučování.
Pokud jste v některé z vln nedoučovali, vyplňte prosím v příslušné části 0.

Údaje se vyplňují v IS NPO, tj. v systém který již znáte z vykazování digitálních pomůcek.

Zde Vám je dotazníkové šetření zpřístupněno od středy 12. 6. do středy 19. 6. 2024

Pro snadnější pochopení našich požadavků jsme připravili metodickou podporu ve formě přiloženého videa.

Jsme si opravdu vědomi, že dané požadavky jsou silně zatěžující, nicméně věříme, že takto již finálně naplníme administrativní požadavky spojené s programem, který vašim žákům pomohl zvládnout návrat z covidových opatření do běžného školního režimu a uspět tak v dalším studiu.

FAQ

Kde najdeme své odpovědi z posledního sběru dat (za leden–srpen 2023)?

Můžete si stáhnout tabulku (.xlsx) přiloženou na této stránce. V ní po zadání čísla RED-IZO najdete počty dívek a chlapců, které jste vykázali za fázi doučování leden–srpen 2023.

Co je myšleno pojmem „kurz“?

„Kurzem“ se rozumí pravidelné doučování

  1. určitého předmětu
    a/nebo
  2. určité skupiny žáků
    a/nebo
  3. určitým doučujícím (specificky např. u individuálního doučování na ZŠS).

Zároveň je takovýto „kurz“ (tj. výše definovaná sada doučovacích setkání) doložitelný záznamy (např. výkazem o doučování, tj. „třídní knihou“).

Po odeslání dotazníku dotazníku nás systém vyzve, abychom poslali vygenerovaný dokument ve formátu pdf. Je třeba tento dokument zasílat?

Tento dokument není třeba zasílat.