ZŠ Staré Město (okr. Uherské Hradiště): Jak probíhá doučování – ukázková hodina a učební pomůcky

„Mně se na doučování líbí to, že vidím, že děcka mají úplnou radost v očích, že konečně něco pochopily, to, co jim v běžné hodině nešlo,“ říká Jaroslava Kučová – učitelka 2. stupně na ZŠ Staré Město.

„Je potřeba to nastartovat znovu v těch dětech, opravdu se objevilo spoustu i psychických problémů dětí, které je potřeba nějakým způsobem narovnávat,“ upozorňuje Jan Zábranský – ředitel ZŠ Staré Město.


ZŠ Staré Město je jednou z největších škol Zlínského kraje.
Má asi 780 žáků, z nichž cca 90 má speciální vzdělávací potřeby.
Působí zde 56 učitelů a 15 asistentů pedagoga.
Během září a října 2021 proběhlo 250 vyučovacích hodin doučování.

Učitelé zde nešetří nápady a sami jsou velmi učenliví a aktivní – mnohým se inspirovali v jiných školách.

Škola je plná 2D a 3D pomůcek, vzorců a postupů, které jsou důmyslně rozmístěné jak ve třídách, tak na chodbách, na všech schodištích i v jinak nepoužívaných koutech budovy.
Takto si mohou při pouhém průchodu školní budovou žáci:

 • připomenout, jak vypadá krychle o objemu 1 m3 (zavěšená od stropu v jednom rohu budovy),
 • porovnat m2 s dm2 a cm2 a jednotky délky,
 • na schodech připomenout vzorce pro výpočet povrchu a objemu různých těles a obvodu a obsahu tvarů nebo anglická nepravidelná slovesa.

Na dalších schodech se nachází číselná osa a pod dveřmi do některých tříd zase žáci najdou úhloměr.

V neposlední řadě jsou chodby školy plné:

 • nástěnek ze školních projektů,
 • plachet s dalšími vzdělávacími mapami,
 • vitrín s učebními pomůckami i z dob minulých (pro připomínku historie a složitějších podmínek bez informačních technologií).

Paní učitelka Jaroslava Kučová nás pozvala do jedné ze svých doučovacích hodin matematiky, při níž nám s žáky 8. ročníku Kubou a Kájou názorně ukázala využití některých z mnohých učebních pomůcek.
Vysvětlila,

 • jak funguje úhloměr pod dveřmi:
  • stěna a dveře tvoří ramena úhlů, otevíráním a zavíráním dveří se jejich spodní část pohybuje po úhloměru a ukazuje úhel, který dveře se stěnou svírají – názorné mj. i pro ukazování rozdílu mezi ostrými a tupými úhly,
 • a s žáky ukázala, jak při výpočtech pomáhá číselná osa na schodech:
  • žák si stoupne na schod s číslicí, od níž výpočet vychází, a podle zadání se pohybuje buď nahoru, nebo dolů o tolik schodů, kolik má přičíst, nebo odečíst, a to i přes nulu do kladných, resp. záporných čísel – výsledek výpočtu může ověřit pohledem na číslici na stěně u daného schodu.

Dále nám paní učitelka ukázala zázemí pro další učební pomůcky:

 • tekutinou naplnitelné nádoby představující různá geometrická tělesa o různém objemu,
 • interaktivní hry podporující logické myšlení (např. domino s úkoly – číslicí na jedné straně kartičky a početním příkladem či matematickou hádankou na druhé straně),
 • destičky s pohyblivými tvary (díky nimž mohou žáci lépe pochopit počítání obsahu přes změnu tvaru),
 • učební krabičky (na různá témata obsahující aktivity pro celou třídu)
 • a další.

Zde si můžete stáhnout návrhy grafických polepů s matematickou tematikou (.pdf)

Chcete-li se i Vy podělit se svými zkušenostmi z Národního plánu doučování, napište nám na e-mail karel.primas@npi.cz.