pro rodiče

informace, které je dobré sdílet s rodiči


Má mé dítě nárok na účast v Národním plánu doučování?

Mé dítě chodí na:


Co je to Národní plán doučování?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Týká se doučování resp. doplňkové vzdělávání i naší školy?

Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování resp. doplňkového vzdělávání žáků. Školy obdržely finanční prostředky podle předem daného koeficientu, který zohledňoval výsledky inspekční činnosti České školní inspekce, tedy dle potřeb a počtu ohrožených dětí. Podpora doučování probíhá v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021, bude pokračovat i v letech 2022 a 2023.

Kdo bude moje dítě doučovat?
Doučování resp. doplňkové vzdělávání mohou vést například učitelé dané nebo sousední školy, asistenti pedagoga, studenti či učitelé v důchodu. Stejně tak mohou doučovat dobrovolníci z řad neziskových organizací, kteří působí ve Vašem okolí. Ti se následně stávají zaměstnanci školy a mají nárok na odměnu ve výši maximálně 250 Kč/hod. Prostředky na jednoho žáka byly stanoveny v rozpětí 148–740 Kč, přičemž doučování resp. doplňkové vzdělávání by mělo probíhat zejména osobně a mělo by se zaměřovat na hlavní předměty. Pokud není z objektivních důvodů možné prostředky využít na doučování resp. doplňkové vzdělávání, může škola zorganizovat aktivity podporující osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich adaptaci po návratu do školy (skupinové aktivity, stmelovací programy, odborné přednášky).

Je doučování resp. doplňkové vzdělávání povinné?

Žáci jsou do doučování resp. doplňkového vzdělávání zařazováni z rozhodnutí školy, která využívá identifikátory (můžete je nalézt ZDE). Doučování resp. doplňkové vzdělávání není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě s Vaší školou. Je to velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli „strašák“. Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Od toho jsou zde lidé, kteří pomáhají.

Pokud se zajímáte o doučování resp. doplňkové vzdělávání pro Vaše dítě v rámci tohoto programu, konzultujte prosím jeho případné zařazení s vedením školy či příslušným třídním učitelem nebo učitelkou. Stejně tak, pokud se jedná o socializační či adaptační aktivity zaměřené na celostní rozvoj Vašeho dítěte.

V čem doučování resp. doplňkové vzdělávání pomůže?

Žákům samotným tento doplňkový vzdělávací program z okamžitého hlediska umožní se dopodrobna věnovat jakémukoli tématu, kterému při výuce každý jednotlivý nerozuměl nebo které ho naopak zaujalo. Díky individuálnímu přístupu má jedinečnou možnost se ptát nebo si vybudovat vztah k předmětu, který mu do té doby nemusel nic říkat, může změnit pohled na předmět, který ho do té doby nemusel bavit. Zároveň v některých případech může navázat lepší vztah s doučujícím – ať už s pedagogem-učitelem, nebo dokonce získat kamaráda v osobě externího doučujícího.

Z dlouhodobého hlediska s vysokou pravděpodobností bude mít zapojení žáka pozitivní dopad na jeho budoucí příjem. Podle zprávy OECD, každý rok vzdělávání zvyšuje budoucí příjem žáků v průměru o 7,5–10 %. A státu se investice do vzdělávání také vrátí, neboť z makroekonomického hlediska bude mít současné zapojení žáka a jeho budoucí lepší životní situace pozitivní dopad i na produktivitu, HDP a výběr daní.

V čem je vzdělávání prostřednictvím Národního plánu jedinečné a zajímavé?

Národní plán doučování, to je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků!
→ zdarma (hrazené státem),
→ organizovaný vedením školy,
→ individuální přístup, malé skupinky i jednotlivě,
→ za spolupráce nejen již známých učitelů, zaměstnanců školy,
→ ale i externistů z řad zástupců neziskových organizací, studentů vysokých škol i jiných jednotlivců, např. babiček a dědečků, jejichž studnice znalostí jsou neprávem často opomíjeny;
→ přídavná hodina do rozvrhu nebo namísto odpoledních kroužků,
→ především osobně, ale v odůvodněných případech lze i online.
→ Od září až do konce kalendářního roku 2021.
→ Původně vznikl, aby pomohl dohnat mezery v učivu žákům, kteří se zapojovali do distanční výuky způsobené pandemií covid-19 jen stěží, problematicky. Ale těžit z něj mohou takřka všichni, nejen "pětkaři".
→ Děti díky němu nejen doženou, co nestihly ve škole, ale mohou se ptát na cokoli, co je zajímá, na co v běžných vyučovacích hodinách nezbývá čas, a dozvědí se i to, co ani nevěděly, že je zajímat bude!

Pod pojmy „rodič“ a „žák“ jsou zde pro přehlednost míněni obecně i jakýkoliv další „zákonný zástupce“ a „svěřenec“. Plnoletí svéprávní žáci a studenti se v problematice samozřejmě mohou zorientovat sami, nepotřebují souhlas rodičů.