doučování jako spolupráce a budování vztahů

V prvním díle naší reportáže si s námi povídali samotní žáci, kteří se doučují v neziskové organizaci S.T.O.P., a dobrovolník doučování z této neziskovky Dominik Plíhal. Ten působí také jako terénní pedagog a zaměstnanec Agentury pro sociální začleňování. Zajímalo nás, jaké vidí rozdíly a specifické možnosti, které doučování mimo školu přináší.

V Ostravě jsme byli svědky toho, že síť vztahů okolo žáka umí podpořit nejen jej, ale mohou z ní čerpat všichni zúčastnění. Nezisková organizace prostřednictvím doučování usnadní práci učitelům, navíc může dosáhnout tam, kam již samotní učitelé nedosáhnou. Podpoří rodinu i v jiných situacích a oblastech života, což má na zájem o doučování patrný vliv. Doučování totiž stojí na dobrovolnosti samotného žáka. A díky práci NO s celou rodinou, díky pomoci se složitými životními situacemi, může rodina přestat zajišťovat jen základní potřeby dítěte a vytváří se klima a prostor pro potřeby vyšší, pro motivaci dítěte k učení a celkově seberozvoji.

Spolupráce několika aktérů se ukazuje jako velmi efektivní. Podpůrnou roli nemusí plnit jen nezisková organizace, ale také sociální pedagog či další školní pracovníci.