doučování jako spolupráce a budování vztahů – audioreportáž

Tři rodiny, tři unikátní osudy.

V centru našeho příběhu z Ostravy stojí žáci, kteří našli cestu a kladný vztah k doučování a jeho prostřednictvím k celému učení. Zajímaly nás jejich pocity a zkušenosti, ale i pocity dalších aktérů, kteří žáky podporují a motivují.

Dveře nám otevřely rodiny doučovaných, nezisková organizace, ve které se doučují, a základní škola, která s organizací spolupracuje. Dohromady se podílejí na úspěchu, který žáci prožívají.

V prvním díle

si s námi povídali samotní žáci, kteří se doučují v neziskové organizaci S.T.O.P., a dobrovolník doučování z této neziskovky Dominik Plíhal. Ten působí také jako terénní pedagog a zaměstnanec Agentury pro sociální začleňování. Zajímalo nás, jaké vidí rozdíly a specifické možnosti, které doučování mimo školu přináší.

V Ostravě jsme byli svědky toho, že síť vztahů okolo žáka umí podpořit nejen jej, ale mohou z ní čerpat všichni zúčastnění. Nezisková organizace prostřednictvím doučování usnadní práci učitelům, navíc může dosáhnout tam, kam již samotní učitelé nedosáhnou. Podpoří rodinu i v jiných situacích a oblastech života, což má na zájem o doučování patrný vliv. Doučování totiž stojí na dobrovolnosti samotného žáka. A díky práci NO s celou rodinou, díky pomoci se složitými životními situacemi, může rodina přestat zajišťovat jen základní potřeby dítěte a vytváří se klima a prostor pro potřeby vyšší, pro motivaci dítěte k učení a celkově seberozvoji.

Spolupráce několika aktérů se ukazuje jako velmi efektivní. Podpůrnou roli nemusí plnit jen nezisková organizace, ale také sociální pedagog či další školní pracovníci.

V druhém díle

s námi sdílí své zkušenosti ze školské praxe Jaroslava Naďová, ředitelka Základní školy Karla Pokorného.
Jak k doučování přistupují žáci a rodiče z této školy? A jak funguje spolupráce s neziskovou organizací S.T.O.P., o které jsme slyšeli v prvním díle od rodin doučovaných?

Do vnitřního dění této neziskovky nás následně zasvětí její ředitelka Ivona Šťovíčková. Jak pracují s rodinami, jak doučují žáky, co se jim osvědčilo? Budeme mluvit také o potřebném řádu i stejně tak důležité zábavě. Jaká v organizaci nastavili pro žáky pravidla a jak a proč se v průběhu let proměňovala?