kdo mi pomůže

hledejte v mapě nabídku doučování ve vašem nejbližším okolí


mapa nejbližších kontaktů

Organizace a lidé, na které se můžete obrátit, když potřebujete pomoci s doučováním. Využijte jejich zkušenosti pro konzultaci či personální kapacity pro doučování žáků.

Mapa je stále doplňována.
Po kliknutí na „špendlíček“ v mapě se zobrazí vizitka s podrobnostmi.

Chcete se zapojit jako doučující? Chcete svůj profil zveřejnit v mapě?

Pokud jste studentem VŠ/VOŠ, můžete se zapojit také přes iniciativu Fakulty doučují.


  • Fakulty doučují je společná iniciativa Člověka v tísni, vysokých škol a NPI ČR, která byla zahájena v první vlně pandemie. Žákům pomáhají s učením studenti VŠ/VOŠ. Doučování žáků studenty může probíhat individuálně či skupinově a online či osobně.
  • Někteří studenti doučují zdarma buď v rámci praxe (dostávají zápočet), nebo jako dobrovolníci bez nároku na odměnu. S většinou studentů je možnost sjednat DPP/DPČ a za jejich práci jim vyplatit odměnu. Vždy záleží na konkrétní dohodě mezi ZŠ/SŠ a studentem. Rozsah doučování (počet hodin) a další podrobnosti je třeba domluvit individuálně s konkrétním studentem.
  • ZŠ/SŠ mohou žádat studenty o pomoc s doučováním žáků prostřednictvím jednoduchého formuláře. Při spolupráci ZŠ/SŠ a studentů nepřibývají žádné další administrativní úkony. Podmínkou je pouze, aby učitel konkrétního žáka komunikoval se studentem a informoval ho o tom, co je potřeba žáka doučit. Snažíme se zajistit co nejvíce doučujících VŠ/VOŠ studentů, ale v případě že bude poptávka po doučování vyšší, nemůžeme ji garantovat.

  • Člověk v tísni se doučování sociálně znevýhodněných dětí věnuje přes 13 let. Po tuto dobu, ale zejména během pomoci při distanční výuce, se v rámci organizace podařilo shromáždit řadu materiálů, tipů a zdrojů k doučování. Zde sdílí know-how pro pomoc doučujícím. Najdete tu tipy pro jednotlivé předměty i metodická doporučení pro prezenční i online doučování. Metodická podpora bude doplňována a rozšiřována o zkušenosti dalších nevládních organizací.
  • Metodické tipy, doporučení a odkazy, shromážděné na základě zkušeností vzdělávacích a sociálních neziskových organizací.

  • Vedle podpory v programu doučování lze pro obdobnou podporu žáků využít i institut tzv. pedagogické intervence.
  • Od 1. ledna 2021 proběhla změna vyhlášky č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která přenesla rozhodování o poskytování pedagogické intervence (v praxi doučování jednoho a více žáků) právě na školu. Nejedná se tak již o podpůrné opatření 2.–5. stupně, které doporučují školská poradenská zařízení, ale o podpůrné opatření 1. stupně.
  • K tomuto účelu byl posílen celoroční normativ pro základní školy, což umožňuje odpovídající odměňování pedagogických pracovníků zajišťujících tuto intervenci.