Národní plán doučování od ledna do srpna 2023

 • doučování z Národního plánu obnovy pokračuje i v poslední fázi leden–srpen 2023
 • finanční prostředky pochází opět z fondu Evropské unie – Next Generation EU
 • finanční prostředky jsou „veřejným“ školám znovu poskytnuty prostřednictvím předem určeného ad hoc normativu prostřednictvím krajů
  • prostředky budou jednotlivým krajským úřadům rozepsány na přelomu února a března a posléze rozeslány do škol
 • soukromé a církevní školy (ZŠ, SŠ a konzervatoře) mohou pro zapojení do Národního plánu doučování využít výzvy MŠMT (informace naleznou na webu MŠMT nebo na Edu.cz)
 • informace o výši přidělených prostředků byly školám zaslány do datové schránky 23. února 2023

  uznatelné jsou náklady vzniklé od 1. 1. do 31. 8. 2023

 • účel i podmínky využití prostředků:
  • jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT z února (na str. 249–251)
  • jsou stejné jako v předchozím období, tj. individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • hodinová odměna hrazená z přidělených finančních prostředků může být maximálně 300 Kč (z prostředků nesmí být hrazeny odvody)

------------

Připomínáme, že škola je povinna vykázat způsob využití finančních prostředků za fázi leden–srpen 2023:

 • bližší informace k vykazování najdete ZDE

Informace o NPD od roku 2023 si můžete poslechnout také v besedě „Výsledky doučování v roce 2022“ – břibližně od času 20:30.

Více o videu najdete zde.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování
Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu
Evropské unie – Next Generation EU.