Beseda: Výsledky doučování v roce 2022

❓ Jaké výsledky a závěry přináší prvotními data z mimořádného sběru dat, který proběhl v listopadu 2022?
❓ Kolika žákům doučování pomohlo?
❓ Zapojovaly se školy do doučování?
❓ Jak školy spolupracují s doučujícími a institucemi ze svého okolí?
❓ Jak může pomoci iniciativa Fakulty doučují?
❓ Bude doučování pokračovat také v roce 2023 anebo i v dalším školním roce?

Na tyto otázky jsme hledali odpovědi v diskuzi
Anetou Nekvindovou, vedoucí Oddělení rovného přístupu ke vzdělávání MŠMT
Petrou Mackovou, metodičkou vzdělávacích aktivit z organizace Člověk v tísni.
Debatou nás provedl Tomáš Machalík z Národního pedagogického institutu ČR.

Beseda proběhla 8. prosince 2022.