Národní plán doučování pokračuje. Jak je to od září 2022?

 • doučování z Národního plánu obnovy pokračuje i ve školním roce 2022/2023

 • finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU

 • finanční prostředky jsou „veřejným“ školám opět poskytnuty prostřednictvím předem určeného ad hoc normativu prostřednictvím krajů a znovu rozděleny na dvě období:

  • září–prosinec 2022

  • leden–srpen 2023

 • soukromé a církevní školy mohly pro zapojení do Národního plánu doučování využít výzvy MŠMT (více najdete ZDE)
 • účel i podmínky využití prostředků:
  • jsou zveřejněny prostřednictvím Věstníku MŠMT (ke stažení viz také níže)
  • jsou obdobné jako v předchozím období, tj. individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (tentokrát s vyšším důrazem na žáky s odlišným mateřským jazykem)
  • hodinová odměna hrazená z přidělených finančních prostředků může být maximálně 300 Kč (z prostředků nesmí být hrazeny odvody)
 • informace o tom, že škole jsou přiděleny finanční prostředky (včetně konkrétní částky), byly školám zaslány do datových schránek​​​​​

Každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vykázat do 28. 2. 2023 způsob využití finančních prostředků:

Finančním zdrojem pro realizaci doučování
Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu
Evropské unie – Next Generation EU.