Národní plán doučování pokračuje. Jak je to od září 2022?

 • doučování z Národního plánu obnovy bude pokračovat i ve školním roce 2022/2023

 • finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU

 • finanční prostředky budou veřejným školám opět poskytnuty prostřednictvím předem určeného ad-hoc normativu prostřednictvím krajů a znovu rozděleny na dvě období:

  • září–prosinec 2022

  • leden–srpen 2023

 • soukromé a církevní školy budou moci pro zapojení do Národního plánu doučování využít výzvy MŠMT, která bude vypsána v průběhu září
 • účel i podmínky využití prostředků
  • budou obdobné jako v předchozím období, tj. individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (tentokrát s vyšším důrazem na žáky s odlišným mateřským jazykem)
  • budou opět zveřejněny prostřednictvím Věstníku MŠMT
 • ​​​​​konkrétní podmínky, výše alokacedalší informace budou školám oznámeny prostřednictvím datových schránek nejpozději do poloviny září

Připomínáme, že každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vykázat do 31. 10. 2022 způsob využití finančních prostředků za předchozí období leden–srpen 2022.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování
Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu
Evropské unie – Next Generation EU.