Má mé dítě nárok na účast v Národním plánu doučování?


Základní škola

státní základní škola

Ať je v jakémkoli ročníku, má Vaše dítě nárok na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování, rozhodne-li ředitel Vaší školy společně s dalšími pedagogy, že je pro něj doučování vhodné. Neváhejte se prosím u pedagogů na Vaší škole informovat a po Národním plánu doučování se ptát.

Pokud jste tak ještě neučinili a nebyli jste osloveni přímo školou, neváhejte se zástupců školy na doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků zeptat. Je možné, že Vaše škola má problém s personální kapacitou vlastních pedagogů, NPI ČR proto nabízí interaktivní mapu doučovatelů, na níž je možné dohledat externího doučujícího. Budoucnost našich dětí je budoucnost nás všech.

soukromá základní škola
Soukromé školy se zapojily do Národního plánu doučování jen na vlastní žádost (podanou během července 2021) – požádejte prosím vedení své školy o více informací, zda si požádala a zapojila se a má Vaše dítě možnost doplňkového vzdělávacího programu pro rozšíření znalostí.

Základní škola speciální

státní základní škola speciální

Mé dítě má lehké postižení:

Ať je v jakémkoli ročníku, má Vaše dítě nárok na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování, rozhodne-li ředitel Vaší školy společně s dalšími pedagogy, že je pro něj doučování vhodné. Neváhejte se prosím u pedagogů na Vaší škole informovat a po Národním plánu doučování se ptát.

Pokud jste tak ještě neučinili a nebyli jste osloveni přímo školou, neváhejte se zástupců školy na doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků zeptat. Je možné, že Vaše škola má problém s personální kapacitou vlastních pedagogů, NPI ČR proto nabízí interaktivní mapu doučovatelů, na níž je možné dohledat externího doučujícího. Budoucnost našich dětí je budoucnost nás všech.

Mé dítě má těžké postižení:

Prosím, obraťte se na svou školu a domluvte se na individuálním postupu. 

soukromá základní škola speciální

Soukromé školy se zapojily do Národního plánu doučování jen na vlastní žádost (podanou během července 2021) – požádejte prosím vedení své školy o více informací, zda si požádala a zapojila se a má Vaše dítě možnost doplňkového vzdělávacího programu pro rozšíření znalostí.