kdo mi pomůže

hledejte v mapě nabídku doučování ve vašem nejbližším okolí;
anebo můžete využít nabídku dalších již existujících vzdělávacích institucí, iniciativ a neziskového sektoru


mapa nejbližších kontaktů

Organizace a lidé, na které se můžete obrátit, když potřebujete pomoci s doučováním. Využijte jejich zkušenosti pro konzultaci či personální kapacity pro doučování žáků. (Mapa je stále doplňována.)

Chcete se zapojit jako doučující? Jste nezisková organizace či fyzická osoba a chcete svůj profil zveřejnit v mapě? 


 • Fakulty doučují je společná iniciativa Člověka v tísni, vysokých škol a NPI ČR, která byla zahájena v první vlně pandemie. Žákům pomáhají s učením studenti vysokých škol či vyšších odborných škol. Doučování žáků studenty může probíhat individuálně či skupinově a on-line či osobně.
 • Někteří studenti doučují zdarma buď v rámci praxe (dostávají zápočet), nebo jako dobrovolníci bez nároku na odměnu. S většinou studentů je možnost sjednat DPP/DPČ a za jejich práci jim vyplatit odměnu. Vždy záleží na konkrétní dohodě mezi školou a studentem. Rozsah doučování (počet hodin) a další podrobnosti je třeba domluvit individuálně s konkrétním studentem.
 • Školy mohou žádat studenty o pomoc s doučováním žáků prostřednictvím jednoduchého formuláře. Při spolupráci školy a studentů nepřibývají žádné další administrativní úkony. Podmínkou je pouze, aby učitel konkrétního žáka komunikoval se studentem a informoval ho o tom, co je potřeba žáka doučit. Snažíme se zajistit co nejvíce doučujících VŠ/VOŠ studentů, ale v případě že bude poptávka po doučování vyšší, nemůžeme ji garantovat.

 • Metodické kabinety nabízejí pomocnou ruku všem žákům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií COVID-19, a nově poskytují online i prezenční doučování.
 • V krajských metodických kabinetech působí v současné době téměř 500 učitelů z celé České republiky, další se mohou stále přidávat. Díky nim vzniká hustá síť oblastních kabinetů, ve kterých je aktuálně zapojeno dalších více než 1 800 pedagogů.
 • Metodické kabinety byly vytvořeny a fungují v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů).
 • Ředitel školy se přihlásí do informačního systému NPI a klikne na políčko „Máme zájem o doučování“. Následně vybere kraj, formu doučování a předmět pro konkrétní stupeň školy.
 • Zobrazí se mu jmenný seznam učitelů, které může oslovit. Při kliknutí na konkrétní jméno bude moci ředitel prostřednictvím e-mailu komunikovat přímo s vybraným učitelem.

 • Vedle podzimní podpory v programu doučování lze pro obdobnou podporu žáků využít i institut tzv. pedagogické intervence.
 • Od 1. ledna 2021 proběhla změna vyhlášky č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která přenesla rozhodování o poskytování pedagogické intervence (v praxi doučování jednoho a více žáků) právě na školu. Nejedná se tak již o podpůrné opatření 2.–5. stupně, které doporučují školská poradenská zařízení, ale o podpůrné opatření 1. stupně.
 • K tomuto účelu byl posílen celoroční normativ pro základní školy, což umožňuje odpovídající odměňování pedagogických pracovníků zajišťujících tuto intervenci.

 • Metodické tipy, doporučení a odkazy, shromážděné na základě zkušeností vzdělávacích a sociálních neziskových organizací.
 • Člověk v tísni se doučování sociálně znevýhodněných dětí věnuje přes 13 let. Po tuto dobu, ale zejména během pomoci při distanční výuce, se v rámci organizace podařilo shromáždit řadu materiálů, tipů a zdrojů k doučování. Zde sdílí know-how pro pomoc doučujícím. Najdete tu tipy pro jednotlivé předměty i metodická doporučení pro prezenční i online doučování. Metodická podpora bude doplňována a rozšiřována o zkušenosti dalších nevládních organizací.