Finanční vypořádání a vyúčtování dotace Doučování za období
leden–srpen 2022 a září–prosinec 2022
(církevní školy)

následující informace byly školám 18./19. ledna 2023 zaslány také do datových schránek
------------

 • níže najdete ke stažení přílohy:
  • vzorovou tabulku k vyúčtování na období
   • leden–srpen 2022
   • září–prosinec 2022
  • instrukce k finančnímu vypořádání (již dříve zaslané Odborem 11 MŠMT):
   • tabulku k finančnímu vypořádání
   • Metodické informace k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2022
   • Seznam projektů OP VVV určených k finančnímu vypořádání za rok 2022
 • ve formuláři vyúčtování upozorňujeme, že jsou obsaženy 2 listy a zároveň očekávány přílohy z účetních systémů
 • oproti dřívějším informacím se vyúčtování dotace nebude v případě dotací na Doučování za tato období zadávat do systému IS-NPO, ale přímo odesílat na předepsaných formulářích datovou schránkou na MŠMT
 • při finančním vypořádání dotace postupujte dle dříve obdržených instrukcí Odboru 11 MŠMT zde anebo je najdete ke stažení níže
 • pokud jste čerpali dotaci pouze v jednom z uvedených období, vyplňte prosím správný formulář vyúčtování
 • vyplněné formuláře vyúčtování (včetně příloh) zašlete každý zvlášť datovou schránkou co nejdříve, aby bylo možné je včas a v pořádku vypořádat
 • vyúčtování dotací je nutné podepsat a zaslat MŠMT nejpozději do 15. 2. 2023 prostřednictvím datové schránky vidaawt s označením „Odbor 20 – vyúčtování dotace“číslem projektu (xxxx/DOUCOVANI_SKOLY/2022x)
 • vyúčtování prosím zasílejte zvlášť za každý projekt s řádným označením
 • prosíme o podpis tabulky i v případě odeslání datovou schránkou, a to z důvodu případného předložení Finančnímu úřadu
 • v případě potřeby jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 234 811 205