Vykázání realizace podzimního Národního plánu doučování
(realizováno v období září–prosinec 2021)

Mimořádný sběr dat bude realizován v termínu 21. 2. – 7. 3. 2022 (tj. aktualizuje se původní informace o termínech 14.–28. 2., resp. 21.–28. 2.)

O spuštění systému budou školy informovány během dneška (21. 2.) do datových schránek.

Vykazování bude probíhat v systému na odkazu https://sberdat.uiv.cz/login/ .

Níže jsou ke stažení

  • metodika k vyplnění dotazníku
  • pro informaci a možnost přípravy odpovědí přehled hlavních otázek, na které budou školy v tomto šetření odpovídat