Má mé dítě nárok na účast v Národním plánu doučování?


Gymnázium 8leté

mé dítě chodí do 1.–4. nebo 8. ročníku

Pak má Vaše dítě nárok na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování, rozhodne-li ředitel Vaší školy společně s dalšími pedagogy, že je pro něj doučování vhodné. Neváhejte se prosím u pedagogů na Vaší škole informovat a po Národním plánu doučování se ptát.

Pokud jste tak ještě neučinili a nebyli jste osloveni přímo školou, neváhejte se zástupců školy na doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků zeptat. Je možné, že Vaše škola má problém s personální kapacitou vlastních pedagogů, NPI ČR proto nabízí interaktivní mapu doučovatelů, na níž je možné dohledat externího doučujícího. Budoucnost našich dětí je budoucnost nás všech.

Pozn.: Pokud Vaše dítě chodí na soukromou školu, požádejte prosím vedení své školy o více informací, zda je Vaše škola zapojena do Národního plánu doučování a zda má Vaše dítě možnost doplňkového vzdělávacího programu pro rozšíření znalostí, neboť soukromé školy se zapojily do Národního plánu doučování jen na vlastní žádost (podanou během července 2021).

mé dítě chodí do 5., 6. nebo 7. ročníku

Pak bohužel na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování nárok nemá. Mají ho jen žáci základních škol a posledních ročníků středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří).


Gymnázium 6leté

mé dítě chodí do 1., 2. nebo 6. ročníku

Pak má Vaše dítě nárok na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování, rozhodne-li ředitel Vaší školy společně s dalšími pedagogy, že je pro něj/ni doučování vhodné. Neváhejte se prosím u pedagogů na Vaší škole informovat a po Národním plánu doučování se ptát.

Pokud jste tak ještě neučinili a nebyli jste osloveni přímo školou, neváhejte se zástupců školy na doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků zeptat. Je možné, že Vaše škola má problém s personální kapacitou vlastních pedagogů, NPI ČR proto nabízí interaktivní mapu doučovatelů, na níž je možné dohledat externího doučujícího. Budoucnost našich dětí je budoucnost nás všech.

Pozn.: Pokud Vaše dítě chodí na soukromou školu, požádejte prosím vedení své školy o více informací, zda je Vaše škola zapojena do Národního plánu doučování a zda má Vaše dítě možnost doplňkového vzdělávacího programu pro rozšíření znalostí, neboť soukromé školy se zapojily do Národního plánu doučování jen na vlastní žádost (podanou během července 2021).

mé dítě chodí do 3., 4. nebo 5. ročníku

Pak bohužel na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování nárok nemá. Mají ho jen žáci základních škol a posledních ročníků středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří).


Gymnázium 4leté

mé dítě chodí do 1.–3. ročníku

Pak bohužel na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování nárok nemá. Mají ho jen žáci základních škol a posledních ročníků středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří).

mé dítě chodí do 4. ročníku

Pak má Vaše dítě nárok na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování, rozhodne-li ředitel Vaší školy společně s dalšími pedagogy, že je pro něj/ni doučování vhodné. Neváhejte se prosím u pedagogů na Vaší škole informovat a po Národním plánu doučování se ptát.

Pokud jste tak ještě neučinili a nebyli jste osloveni přímo školou, neváhejte se zástupců školy na doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků zeptat. Je možné, že Vaše škola má problém s personální kapacitou vlastních pedagogů, NPI ČR proto nabízí interaktivní mapu doučovatelů, na níž je možné dohledat externího doučujícího. Budoucnost našich dětí je budoucnost nás všech.

Pozn.: Pokud Vaše dítě chodí na soukromou školu, požádejte prosím vedení své školy o více informací, zda je Vaše škola zapojena do Národního plánu doučování a zda má Vaše dítě možnost doplňkového vzdělávacího programu pro rozšíření znalostí, neboť soukromé školy se zapojily do Národního plánu doučování jen na vlastní žádost (podanou během července 2021).