Finanční vypořádání a vyúčtování dotace Doučování
za období leden–srpen 2023
(soukromé a církevní školy)

následující informace byly školám 10. října 2023 zaslány také do datových schránek
------------

 • níže najdete ke stažení přílohy:
  • vzorovou tabulku k vypořádání
  • vzorový formulář k vyúčtování dotace
 • vyplněnou tabulku a formulář zašlete prosím datovou schránkou co nejdříve, aby bylo možné je včas a v pořádku vypořádat
 • v tabulce finančního vypořádání vyplňte pouze červeně označené části:
  • sloupec a) – číslo Vašeho projektu
  • sloupec 1) – výše poskytnuté dotace (částka uvedená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
  • sloupec 2) – skutečně vynaložená částka z celkové výše dotace
 • sloupec 3) se vyplní automaticky a odpovídá nevyčerpané části dotace, kterou je nutné v rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem zaslat do 15. 2. 2024 na účet cizích prostředků poskytovatele č. 6015-0000821001/0710
 • formulář finančního vyúčtování se skládá z
  • listu č. 1 Vyúčtování
  • a listu č. 2 Soupis – mzdové náklady
 • před odesláním finančních prostředků na účet poskytovatele musí být v elektronické podobě na adresu aviza@msmt.cz doručeno avízo o učiněné vratce
 • finanční vypořádání a finanční vyúčtování je nutné podepsat, orazítkovat a zaslat MŠMT nejpozději do 15. 2. 2024;
  prosíme o podpis všech příloh i v případě odeslání datovou schránkou, a to z důvodu případnému předložení Finančnímu úřadu
 • v případě potřeby jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 234 811 205