Informace k finančnímu vypořádání za rok 2021 pro „veřejné“ školy

V případě škol zřizovaných obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí je škola povinna vrátit nespotřebované finanční prostředky nejpozději v rámci finančního vypořádání za kalendářní rok 2021.