Informace k finančnímu vypořádání dotace za rok 2021 pro soukromé školy

Upozorňujeme na povinnost finančního vypořádání poskytnuté dotace v loňském roce (podzim 2021) na podporu návratu do škol (doučování), které plyne z bodu 26 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat se státním rozpočtem podle ustanovení § 75 zákona č. 218/2000 Sb. a příslušného prováděcího právního předpisu.
Příslušným prováděcím předpisem je míněna vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s touto vyhláškou o finančním vypořádání je příjemce povinen dotaci finančně vypořádat a to tak, že vyplní a zašle poskytovateli příslušnou tabulkovou přílohu (jedná se o formulář 3A), který naleznete ke stažení níže.

Dovolujeme si Vás požádat o její vyplnění a zaslání na MŠMT prostřednictvím datové schránky do 15. února 2022 na odbor finančního řízení kapitoly (ID DS: oddělení 102).
Formulář již obsahuje předvyplněné údaje a vysvětlivky, z Vaší strany je důležité věnovat pozornost především informacím o čerpání dotace (s přesností na dvě desetinná místa).

V případě, že budou v dokumentu identifikovány nesrovnalosti, bude příslušný příjemce vyzván k nápravě. Pokud nastane případ, kdy v rámci finančního vyrovnání bude vracena nečerpaná část dotace, je třeba, aby na účtu cizích prostředků (6015-0000821001/0710) byla evidována nejpozději do 15. 2. 2022, a to na účet cizích prostředků 6015-0000821001/0710.