Fakulty doučují i v novém školním roce.
Studenty láká užitečná praxe, učitele efektivní pomoc

Již třetím rokem má iniciativa Fakulty doučují za cíl snižovat zejména negativní důsledky dlouhodobé distanční výuky z doby koronaviru. Iniciativa otevírá dveře studentům vysokých škol k pedagogické praxi a smysluplné aktivitě. Základním a středním školám usnadňuje přístup k doučujícím a žákům pomáhá orientovat se v probírané látce a motivuje k učení. Interakce mezi studenty a žáky se ukazuje jako velmi účinná a přínosná. Výpomoc pro učitele, kteří nyní čelí další výzvě – zapojení žáků z řad ukrajinských uprchlíků –, je teď víc než žádaná. I toto jsou důvody stoupajícího zájmu o doučování a zároveň důvody pro Národní pedagogický institut ČR, organizaci Člověk v tísni a vysoké školy iniciativu nadále rozvíjet.

V minulém roce doučování poptávalo 115 škol, zapojilo se přes 150 studentů ze 13 fakult, kteří doučovali přes 640 žáků. Jaké jsou důvody zapojení do iniciativy na obou stranách? Studenti pedagogických škol často vnímají doučování jako předstupeň učení, jako podstatnou zkušenost na cestě ke svému povolání. Důležitý je pro ně také pocit, že mohou pomoci ve složité situaci. Nezapojují se proto jen pedagogické fakulty, ale například i fakulty přírodovědecké, filozofické a další. Zvyšující se poptávka na straně škol základních a středních je dle Terezy Škachové, manažerky iniciativy Fakulty doučují z NPI ČR, způsobena pochopením přínosu pro žáky: „Do hry vstupuje další osoba, která dítěti dokáže účinně pomoci, dodat mu jistotu, že na vše není úplně samo.“ A dodává, že pozitivní roli hraje také to, když látku vysvětluje někdo žákům věkově bližší a jiným způsobem.

A jak vše vypadá v praxi? Doučování může probíhat individuálně či skupinověosobně či online. Jednorázově, aby žák dohnal látku například kvůli nemoci, nebo třeba celé pololetí. Student se může zapojit také jakožto asistent přímo ve výuce a pomoci tak s nejčastějším problémem: jak motivovat žáky, kteří by z doučování nad rámec školní výuky měli největší prospěch. Přítomnost vysokoškolského studenta přímo ve vyučovacích hodinách může navíc příznivě ovlivnit nejen konkrétní žáky, ale rovnou celé klima třídy. Nově je možné využít doučování také pro ukrajinské žáky a další cizince, kteří se učí český jazyk. Někteří studenti doučují zdarma buď v rámci praxe, s většinou z nich je také možné sjednat DPP/DPČ a za jejich práci jim vyplatit odměnu např. z prostředků Národního plánu obnovy.

Samotný proces propojení nabídky a poptávky funguje velmi jednoduše. Na webu Zapojmevsechny.cz učitel žáka ZŠ/SŠ vyplní registrační formulář a poptávka je automaticky uložena v databázi. Do databáze se student přihlásí díky odkazu, který získá od fakultního koordinátora a následně si může začít vybírat z poptávek. Rozhodne se sám, kde bude doučovat, a nadále se se školou domlouvá osobně.

„Nejdůležitější však je popovídat si s žáky. Zjistit, co oni potřebují, kde vidí své mezery, co by chtěli zlepšit a jak si doučování představují, protože jsme tu pro ně,“ řekla nám (NPI ČR) při návštěvě Fakultní základní školy a mateřské školy Komenium v Olomouci doučující Ivana Dronzeková, studentka pedagogicképřírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a poukázala na individuální a flexibilní přístup k potřebám žáků. Při naší návštěvě Olomouce jsme se kromě Dronzekové setkali také s ředitelkou základní školy, koordinátorkou iniciativy na Přírodovědecké fakultě UPOL i dvěma doučovanými žákyněmi. Jak vypadá dobrá praxe, se můžete přesvědčit ve videu u tohoto textu.

Před námi je nový školní rok, ve kterém můžeme smysluplnou iniciativu Fakulty doučují tvořit společně. Zapojte se také!

Chci se zapojit

Jsem škola

Jsem student

Jsem rodič

  • rodič se může do iniciativy zapojit přes ZŠ/SŠ svého dítěte