Veronika Šandová: Doučování jako zábava pro žáky i učitele

„Nesoustředím se na ambice rodičů, ale na to, co chce žák,“ říká Veronika Šandová – studentka Přírodovědecké fakulty UK, obor molekulární biologie, která doučuje fyziku.

Dozvíte se odpovědi na otázky:

  • Proč je doučování přínosné?
  • Co může doučování žákovi přinést kromě samotných znalostí?
  • Čím se doučování liší od běžné výuky?
  • Jak prostřednictvím doučování rozvíjet kompetence k učení a kreativitě?
  • Jaké výhody a nevýhody s sebou nese off-line a on-line doučování?
  • Na co se při doučování zaměřit?
  • Jaké výhody a nevýhody přináší doučování učitelem, který učí žáka během školního roku?