První data Národního plánu doučování

Za 1. fázi Národního plánu doučování (která ještě nebyla financována z Národního plánu obnovy), bylo doučováno celkem téměř 250 tisíc žáků (210,5 tisíce ze ZŠ a 36,5 tisíce ze SŠ).

Ve fázi následující bylo doučováno o více než 65 600 žáků více (na ZŠ celkem přes 230 800, na SŠ skoro 81 800 – od této doby mohly SŠ nabízet doučování všem svým žákům, nikoliv pouze těm ze závěrečných ročníků).

A ve fázi předposlední dostalo „doučovací podporu“ celkem více než 263 tisíc žáků (téměř 200 tisíc ze ZŠ a necelých 64 tisíc ze SŠ).

Data za poslední fázi doučování, která probíhá do konce srpna 2023, bude MŠMT sbírat v říjnu t. r.

Národní plán doučování tedy končí s tímto školním rokem, tj. 31. srpna 2023.