Finanční vypořádání a vyúčtování dotace Doučování za období
leden–srpen 2022 a září–prosinec 2022
(soukromé školy)

následující informace byly školám 18./19. ledna 2023 zaslány také do datových schránek
------------

 • níže najdete ke stažení přílohy:
  • vzorovou tabulku k vypořádání
  • vzorový formulář k vyúčtování na období
   • leden–srpen 2022
   • září–prosinec 2022
 • ve formuláři vyúčtování upozorňujeme, že jsou obsaženy 2 listy a zároveň očekávány přílohy z účetních systémů
 • oproti dřívějším informacím se vyúčtování dotace nebude v případě dotací na Doučování za tato období zadávat do IS-NPO, ale přímo odesílat na předepsaných formulářích na MŠMT – Odbor řízení regionálního školství
 • pokud jste čerpali dotaci pouze v jednom z uvedených období, vyplňte prosím správný formulář vyúčtování a do finančního vypořádání vyberte příslušný řádek výzvy
 • vyplněnou tabulku vypořádání a formuláře vyúčtování (včetně příloh) zašlete datovou schránkou co nejdříve, aby bylo možné je včas a v pořádku vypořádat
 • v tabulce finančního vypořádání vyplňte pouze červeně označené části:
  • sloupec a) – číslo Vašeho projektu
  • sloupec 1) – výše poskytnuté dotace (částka uvedená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
  • sloupec 2) – skutečně vynaložená částka z celkové výše dotace
  • sloupec 4) – vyplní se automaticky a odpovídá nevyčerpané části dotace, kterou je nutné v rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem zaslat do 15. 2. 2023 na účet cizích prostředků poskytovatele č. 6015-0000821001/0710
 • před odesláním finančních prostředků na účet poskytovatele musí být v elektronické podobě na adresu aviza@msmt.cz doručeno avízo o učiněné vratce
 • finanční vypořádání a vyúčtování dotací je nutné podepsat a zaslat MŠMT nejpozději do 15. 2. 2023 prostřednictvím datové schránky vidaawt s označením „Odbor 20 – vyúčtování dotace“číslem projektu (xxxx/DOUCOVANI_SKOLY/2022x)
 • vyúčtování prosím zasílejte zvlášť za každý projekt s řádným označením
 • prosíme o podpis tabulek i v případě odeslání datovou schránkou, a to z důvodu případného předložení Finančnímu úřadu
 • v případě potřeby jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 234 811 205