Má mé dítě nárok na účast v Národním plánu doučování?

Mé dítě chodí na:

konzervatoř 8letou | konzervatoř 6letou 


Konzervatoř 8letá

mé dítě chodí do 1.–4. ročníku (tj. odpovídajícího druhému stupni základní školy) nebo 8. ročníku (tj. odpovídajícího závěrečnému ročníku střední školy)

Pak má Vaše dítě nárok na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování, rozhodne-li ředitel Vaší školy společně s dalšími pedagogy, že je pro něj/ni doučování vhodné. Neváhejte se prosím u pedagogů na Vaší škole informovat a po Národním plánu doučování se ptát.

Pokud jste tak ještě neučinili a nebyli jste osloveni přímo školou, neváhejte se zástupců školy na doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků zeptat. Je možné, že Vaše škola má problém s personální kapacitou vlastních pedagogů, NPI ČR proto nabízí interaktivní mapu doučovatelů, na níž je možné dohledat externího doučujícího. Budoucnost našich dětí je budoucnost nás všech.

Pozn.: Pokud Vaše dítě chodí na soukromou školu, požádejte prosím vedení své školy o více informací, zda je Vaše škola zapojena do Národního plánu doučování a zda má Vaše dítě možnost doplňkového vzdělávacího programu pro rozšíření znalostí, neboť soukromé školy se zapojily do Národního plánu doučování jen na vlastní žádost (podanou během července 2021).

mé dítě chodí do 5., 6. nebo 7. ročníku
Pak bohužel na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování nárok nemá. Mají ho jen žáci základních škol a posledních ročníků středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří).

Konzervatoř 6 letá

mé dítě chodí do 4. ročníku, tj. ročníku odpovídajícího závěrečnému ročníku střední školy

Pak má Vaše dítě nárok na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování, rozhodne-li ředitel Vaší školy společně s dalšími pedagogy, že je pro něj/ni doučování vhodné. Neváhejte se prosím u pedagogů na Vaší škole informovat a po Národním plánu doučování se ptát.

Pokud jste tak ještě neučinili a nebyli jste osloveni přímo školou, neváhejte se zástupců školy na doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků zeptat. Je možné, že Vaše škola má problém s personální kapacitou vlastních pedagogů, NPI ČR proto nabízí interaktivní mapu doučovatelů, na níž je možné dohledat externího doučujícího. Budoucnost našich dětí je budoucnost nás všech.

Pozn.: Pokud Vaše dítě chodí na soukromou školu, požádejte prosím vedení své školy o více informací, zda je Vaše škola zapojena do Národního plánu doučování a zda má Vaše dítě možnost doplňkového vzdělávacího programu pro rozšíření znalostí, neboť soukromé školy se zapojily do Národního plánu doučování jen na vlastní žádost (podanou během července 2021).

mé dítě chodí do 1.–3. nebo 5.–6. ročníku

Pak bohužel na zapojení do doplňkového vzdělávacího programu podle Národního plánu doučování nárok nemá. Mají ho jen žáci základních škol a posledních ročníků středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří).