kdo mi pomůže

hledejte v mapě nabídku doučování ve vašem nejbližším okolí;
anebo můžete využít nabídku dalších již existujících vzdělávacích institucí, iniciativ a neziskového sektoru


mapa nejbližších kontaktů

Organizace a lidé, na které se můžete obrátit, když potřebujete pomoci s doučováním. Využijte jejich zkušenosti pro konzultaci či personální kapacity pro doučování žáků. (Mapa je stále doplňována.)

Chcete se zapojit jako doučující? Chcete svůj profil zveřejnit v mapě? 


 • V přímé reakci na omezení prezenční výuky v první vlně pandemie organizovaly Národní pedagogický institut ČR, společnost Člověk v tísni a vysoké školy úspěšně doučování žáků základních škol studenty pedagogických i nepedagogických fakult a vyšších odborných škol.

 • Studenti doučovali v rámci svých povinných praxí či zcela dobrovolně nad rámec standardních studijních požadavků. Studentům nepedagogických oborů je při doučování poskytována potřebná metodická podpora. Doučování je organizováno ve spolupráci s domovskou katedrou studenta, a je tak pro ZŠ či SŠ příležitostí navázat spolupráci s vybranou vysokou školou.

 • Iniciativa „Fakulty doučují“ pokračuje i v roce 2022. Školy mohou žádat studenty o pomoc s doučováním žáků prostřednictvím jednoduchého formuláře. Doučování je možné realizovat prezenčně i online, individuálně či skupinově. Podmínkou je to, aby učitel konkrétního žáka komunikoval se studentem a informoval ho o tom, co je potřeba žáka doučit, a sladil požadavky na doučování s možnostmi studenta.

 • Metodické kabinety nabízejí pomocnou ruku všem žákům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií COVID-19, a nově poskytují online i prezenční doučování.
 • V krajských metodických kabinetech působí v současné době téměř 500 učitelů z celé České republiky, další se mohou stále přidávat. Díky nim vzniká hustá síť oblastních kabinetů, ve kterých je aktuálně zapojeno dalších více než 1 800 pedagogů.
 • Metodické kabinety byly vytvořeny a fungují v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů).
 • Ředitel školy se přihlásí do informačního systému NPI a klikne na políčko „Máme zájem o doučování“. Následně vybere kraj, formu doučování a předmět pro konkrétní stupeň školy.
 • Zobrazí se mu jmenný seznam učitelů, které může oslovit. Při kliknutí na konkrétní jméno bude moci ředitel prostřednictvím e-mailu komunikovat přímo s vybraným učitelem.

 • Vedle podzimní podpory v programu doučování lze pro obdobnou podporu žáků využít i institut tzv. pedagogické intervence.
 • Od 1. ledna 2021 proběhla změna vyhlášky č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která přenesla rozhodování o poskytování pedagogické intervence (v praxi doučování jednoho a více žáků) právě na školu. Nejedná se tak již o podpůrné opatření 2.–5. stupně, které doporučují školská poradenská zařízení, ale o podpůrné opatření 1. stupně.
 • K tomuto účelu byl posílen celoroční normativ pro základní školy, což umožňuje odpovídající odměňování pedagogických pracovníků zajišťujících tuto intervenci.

 • Člověk v tísni se doučování sociálně znevýhodněných dětí věnuje přes 13 let. Po tuto dobu, ale zejména během pomoci při distanční výuce, se v rámci organizace podařilo shromáždit řadu materiálů, tipů a zdrojů k doučování. Zde sdílí know-how pro pomoc doučujícím. Najdete tu tipy pro jednotlivé předměty i metodická doporučení pro prezenční i online doučování. Metodická podpora bude doplňována a rozšiřována o zkušenosti dalších nevládních organizací.
 • Metodické tipy, doporučení a odkazy, shromážděné na základě zkušeností vzdělávacích a sociálních neziskových organizací.