národní plán doučování

praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy a doučující


velká příležitost pro žáky
i pro školy

 • Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky.
 • Je to příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah.
 • Nechceme jen dohánět zameškané, je to příležitost také poznávat dosud skryté.
 • Co v projektu doučování vidí sami učitelé?
 • Podívejte se na inspirativní videa od učitelů pro učitele, kteří se rozhodli doučovat.

 • Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
 • Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. 12. 2021.

Národní plán doučování krok po kroku


 • Společnou reakcí zemí Evropské unie na dopady pandemie COVID-19 je realizace politik, které pomohou zmírnit dopady pandemie a podpoří obnovu ekonomiky.
 • Zásadním ekonomickým prvkem je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.
 • Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. V jeho rámci je (mimojiné) plánováno navázat na podzimní plán doučování žáků a zajistit jeho realizaci i v letech 2022–2023.

Chci dostávat pravidelný newsletter s novinkami
a inspirací k projektu doučování: